Шанкштадиця толкун

Википедиясто материал - аорев содамкундосто

Шанкштадиця толкун — сезевкс лангозо, конась лыки куншкачисэ, косо лепштямозо, плотнойчизэ, температуразо кирнявтыть.