Ётамс сёрматфть няфтьфонц потмос (содержаниянцты)

Курда

Википедиясто материал - аорев содамкундосто
Курда
Тонань классификациязо
Кирдемазо-кандомазо: Ракшат
Типезэ: Хордовоень
Тип алксозо: Каряз мартот
Класс верьксэзэ: Калт
Классозо: Ловажа марто калт
Класс алксозо: Лучепёрые
Отрядозо:
Карпа кондят
Буезэ: Карпинькань
Канозо: Carassius
Чачозо: Курда
Латинэнь лем
Carassius (Linnaeus, 1758)
Синонимы

Carassius (Linnaeus, 1758)


Курда — те кал карпа кондятнэнь карпинькань (Cyprinidae) буестэ семиясто — (лат. Carassius).