Вастаньчи

Википедиясто материал - аорев содамкундосто

Ва́станьчитаргонь омбоце чись, те авань чи. Вастаньчистэнть кудазоравась лездынцянзо марто ушодыль таргонь кудоютконь топавтома тевтнень. Те чистэнть сеедьстэ якильть урьвань чиявтомо. Лиякс мерить овторник.

Вастаньчи валось тееви кавто валсто: "вастома" ды "чи" валтнэнь эйстэ.Атяньчи | Вастаньчи | Куншкачи | Калоньчи | Сюконьчи | Шлямочи | Таргочи