Вастаньчи

Википедиясь -нь пельде

Ва́станьчитаргонь омбоце чись, те авань чи. Вастаньчистэнть кудазоравась лездынцянзо марто ушодыль таргонь кудоютконь топавтома тевтнень. Те чистэнть сеедьстэ якильть урьвань чиявтомо. Лиякс мерить овторник.

Вастаньчи валось тееви кавто валсто: "вастома" ды "чи" валтнэнь эйстэ.Атяньчи | Вастаньчи | Куншкачи | Калоньчи | Сюконьчи | Шлямочи | Таргочи