Ётамс сёрматфть няфтьфонц потмос (содержаниянцты)

Ашо кал

Википедиясто материал - аорев содамкундосто
Ашо кал
Тонань классификациязо
Кирдемазо-кандомазо: Ракшат
Типезэ: Хордовые
Тип алксозо: Каряз мартот
Класс верьксэзэ: Калт
Классозо: Костные калт
Класс алксозо: Лучепёрые
Буезэ: Осётрань
Канозо: Huso huso
Чачозо: Ашо кал
Латинэнь лем
Huso huso (Linnaeus, 1758)


Ашо кал (лат. Huso huso лиякс мерить ашкал) — те кал.