Ётамс сёрматфть няфтьфонц потмос (содержаниянцты)

Ёзь

Википедиясто материал - аорев содамкундосто
Ёзь
Тонань классификациязо
Кирдемазо-кандомазо: Ракшат
Типезэ: Хордовые
Тип алксозо: Каряз мартот
Класс верьксэзэ: Калт
Классозо: Костные калт
Класс алксозо: Лучепёрые
Отрядозо:
Карпа кондямт
Буезэ: Карпинькань
Канозо: Leuciscus
Чачозо: Ёзь
Латинэнь лем
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)


Ёзь (лат. Leuciscus cephalus) — те кал.