Oläčiń kisě tortingeń Monumentěś (Tallinn)

Википедиясто материал - аорев содамкундосто
Перейти к навигации Перейти к поиску
Icono aviso borrar.png
This page has been nominated for speedy deletion.
The reason given is "Violation of the rules of the language.". If you disagree with its speedy deletion, please explain why on its talk page. If this page obviously does not meet the criteria for speedy deletion, or you intend to fix it, please remove this notice, but do not remove this notice from a page that you have created yourself.

Administrators, remember to check if anything links here and the page history (last edit) before deletion.

Oläčiń kisě tortingeń Monumentěś. Tallinn, Ěstěń mastor.

Oläčiń kisě tortingeń Monumentěś (ěst. Vabadussõja võidusammas) — skuĺpturań kompozicija ěstěń mastoroń prävtošont́ Oläčiń ošikeĺkssěnt́ (pločšad́sěnt́). Monumentěś uĺneś panžoź 2009-ce iestěnt́. Son arnevti setneń, kit́ sajst́ peĺks tüŕmaztüremasont́ (v vooružennoj boŕbe) Ěstěń mastoront́ oläčinzě kisě (19181920). Monumentěś stävtoź sěrej palmańks, konań pesěnzě Oläčiń Hröstont́ (tešks konasont́ arnevtst́ te tortingent́ veterantněń) pokšolgavtoź kopijazo. Te torpingesěnt́ iznämont́ kisě uĺneś pandoź pek pokš pitne: 3 588 idicät uĺnest́ čavoź, dy 13 775 uĺnest́ aržodeź. Sehtej pokš jattoks te tortingesěnt́ uĺneś boĺševiktněń Rossijaś, a martost türicätneń jutkso – Latvija, Peleve – čivalgomajonoń armijaś (ašogvardeectně), Britanijań ineved́ušmovijtne, suomiń, danijań dy švedeěń ěś meĺsě türicätne. Vasence ěstěń Respublikaś kirdevś 1940-ce ienteń, zärdo odov ulneś anneksovaź Sovetskoj Sojuzsont́.

Erzäń Inäzoroś dy Monumentěś[витнемс-петнемс | витнемс-петнемс лисьмапрянзо]

Valske, ožokovoń 12 –ce čistěnt́, 2019 Inäzoroś saś Oläčiń kisě tortingesě iznämonteń altaź Monumentěnteń, ěstěń ušmantněń arnevtemga. Syreś Boläeń putś monumentěń juronteń cecä marto kepteŕ, kona uĺneś mazylgavtoź ěrzäń tüstněsě artoź ved́mesěnt́, konań langa uĺneś sörmadoź: «Ěstoniäń olačinť kisě türicätneneń erzä raśkenť peĺde». «Ěstně ěrzätneń malaviks raśke. Vejkeś fino-ugrań mastortněde, kona lovovi ěrzätnesě avtoritetěks dy kiń nevticäks. Syń lezdyt́ minenek stakačitnestě, kenärdyt́ minek iznämotneneń. Miń teń nejtäno dy marätano. Kšumancäń Pirguž Inäzoronteń, Toomas Gedrik Iĺves, Ěstonijań Prezidentěś kaznekšneś Marija Modant́ Hröstoń Ordeněnt́. Seks moń tev samoś, avoĺ artnemat mazyj tarkatneva. Ěstěń mastoroś nevti ěrzätneneń koda ěrävi večkems ěś mastoront́, türems kisězěnzě, koda vanstoms dy kastoms tiriń kelent́ dy kuĺturant́, koda ulems iznicäks dy lomańks ěricäks, koda lezdams jalaks –lelätneneń. Miń sükonätano ěstěń ušmantněneń synst ceraksčint́ kisě, kememast kisě, iznämost kisě. Te minek turtov teke nevtema palmań!» – pškadś Syreś Boläeń[1].

Liśm[витнемс-петнемс | витнемс-петнемс лисьмапрянзо]

  1. Inäzoroń konövteveń vetämokuro. Erzäń Inäzoroś arnevtinze Ěstonijań oläčint́ kisě türicätneń. 12.10.2019